Spinoza, o imagine


Sunt câteva zile de când imaginea aceasta se rotește prin mintea mea ca poalele hainei albe a unui derviș. Mă uit la ea în fiecare zi și ea nu-și pierde prospețimea. Mi-ar plăcea să o am la o dimensiune reală, să-i pot studia fiecare detaliu în parte. Dar e bine și așa.

Hirszenberg,_Spinoza_wyklêty_(Excommunicated_Spinoza),_1907

Este lucrarea pictorului Samuel Hirszenberg, o gravură realizată după tabloul Excomunicarea lui Spinoza (1907).

 „Să nu râzi, să nu plângi, să nu detești, ci să înțelegi”, parcă ar repeta filosoful în drumul lui prin lume, indiferent la uimirea ori agresivitatea semenilor, comunității evreiești, trăind exclusiv în interiorul minții proprii.

E adevărat, a trăit în vremea în care filosofia și cartea chiar contau, în care ideile nu treceau nepedepsite, pe de altă parte. Mulți dintre contemporanii lui au luat învățătura lui Baruch Spinoza, despre depersonalizarea lui Dumnezeu, drept ateism. În realitate este vorba de un panteism și de reducerea monistă a întregului univers obiectiv și spiritual la o singură substanță.

Avea 24 de ani când a fost exclus din comunitatea evreiască din Amsterdam, din pricina ideilor sale neconforme privind religia. Atunci și-a luat prenumele de Benedict, cu care și-a semnat scrisorile și scrierile. Pe lângă activitatea științifică, a câștigat bani șlefuind cu ustensile proprii lentile de sticlă. 

În 1670, a publicat „Tratatul teologico-politic”, în latină, fără numele autorului. Volumul a fost denunțat și considerat „o carte rea și periculoasă”, „cea mai josnică și mai blasfematoare carte pe care a văzut-o vreodată lumea”. 

Cinci ani mai târziu, Spinoza a luat în considerare posibilitatea de a publica „Etica”, însă a renunțat, pentru că și-a dat seama la ce represalii se supunea. În 1677 a murit și la sfârșitul anului i-au apărut operele postume. 

Update:

În 1656, Spinoza a fost atacat de un credincios evreu care i-a găurit haina cu o lovitură de cuțit.

La puțin timp a fost excomunicat. În sinagoga din Houtgracht, la 27 iulie 1656, este pronunțat textul excomunicării, de o duritate extremă, în limba ebraică:
„Domnii ma’amad-ului, cunoscând de multă vreme opiniile şi faptele rele ale lui Baruch de Spinoza, au încercat prin diverse mijloace şi promisiuni să-l aducă înapoi de pe calea cea rea. Nereuşind însă să îl facă să se îndrepte ci, dimpotrivă, primind tot mai multe veşti despre ereziile îngrozitoare pe care le practică şi le predă altora şi despre faptele sale monstruoase, şi având despre aceste lucruri numeroşi martori de încredere care au depus şi au dat mărturie în acest sens în prezenţa numitului Spinoza, s-au convins de adevărul acestor lucruri; şi după ce ele au fost investigate în prezenţa onorabililor chachamim (înţelepţi), s-a decis, cu consimţământul lor, ca numitul Spinoza să fie excomunicat şi eliminat din poporul lui Israel. Din porunca îngerilor şi din ordinul sfinţilor, îl excomunicăm, îl eliminăm, în blestemăm şi îl osândim pe Baruch de Spinoza, cu încuviinţarea lui Dumnezeu, Binecuvântat fie El, şi cu consimţământul întregii sfinte congregaţii, şi în faţa acestor sfinte suluri cu cele 613 porunci scrise în ele, afurisindu-l cu osânda cu care Iosua a blestemat Ierihonul şi cu blestemul cu care Elisei a blestemat copiii şi cu toate pedepsele scrise în Cartea Legii. Blestemat fie el ziua şi blestemat fie noaptea; blestemat când şade şi blestemat când se scoală. Blestemat când iese şi blestemat când intră. Domnul nu-l va cruţa, ci mânia Domnului şi gelozia sa vor fumega împotriva acestui om, şi toate blestemele scrise în această carte vor fi asupra lui, iar Domnul va şterge numele său de sub ceruri. Şi Domnul îl va pune între cei răi, afară din triburile lui Israel, după toate blestemele testamentului care sunt scrise în această carte a legii. Pe când voi, care rămâneţi credincioşi Domnului Dumnezeului vostru, sunteţi vii cu toţii astăzi. Poruncim ca nimeni să nu comunice cu el verbal sau în scris, nici să-i facă vreun favor, nici să stea cu el sub acelaşi acoperiş sau la mai puţin de cinci metri de el, nici să citească vreun lucru compus sau scris de el.”

 

Anunțuri

VISUL ÎN VIAȚĂ ORI VIAȚA ÎN VIS


Cronica Ideilor, Articol publicat în ediția 1-2/2018 a Vieții Românești

Puteți citi revista aici:

http://www.viataromaneasca.eu

Se zvonește despre Cartea neliniştirii1 că este cel mai frumos jurnal al secolului XX. Şi dacă n-am ști că este scris de Fernando Pessoa, cu unul dintre heteronimele sale, și l-am considera cu adevărat al lui Bernando Soares, ajutor de contabil în oraşul Lisabona, nu ne-am putea ține în lanțuri invidia în fața unei asemenea izbânzi. Dar invidia nu are ce căuta în jurnalul unui personaj inventat de un poet genial, într-o carte ce desface o realitate proaspătă: visul în viață și viața în vis.

Se mai spune că din volum se scurge o mare tristeţe, tristeţea unui om fără familie, fără prieteni, incapabil de iubire, de orice sentiment, în fapt, dăruit scrisului şi unei sensibilități aparte pentru viaţa spirituală, reținută pentru capătul unei zile, când obligaţiile sociale au luat sfârșit. Eu cred că există o temperatură a melancoliei pe care nu o cunosc decât melancolicii din fire. Jurnalul lui Soares este scris la această temperatură și este egal sieși în orice însemnare. Nu poate fi un jurnal trist decât pentru cei care n-au simţit, nici măcar accidental, fragmentar, asemenea personajului, cât de goale sunt preocupările noastre de toate zilele, acțiunile repetitive și nesfârșite, nervii solicitați de tot felul de lucruri minore. Poți să te întristezi citind Cartea neliniştirii doar dacă eşti un om de acţiune şi trăirea la nivelul visului, descrisă de Pessoa, o respingi organic, ca pe o lume marginală, a unui inadaptat, şi singur, şi părăsit de semeni. În fapt, e un jurnal care scormonește după rădăcinile sinelui, iar acolo, la rădăcină, melancolia e regină, și anume acea melancolie pe care a experimentat-o Ecleziastul, prin ochii căreia vezi zădărnicia din toate.

Soares este un om care munceşte, aparent ca toți ceilalți. Este ajutor de contabil şi nu are nicio aspiraţie. Știe că va rămâne toată viaţa în aceeaşi funcţie pentru că nu-și dorește nimic altceva. Are colegi, cu care întreține conversaţii scurte şi de bun-simţ. Când pleacă de la serviciu, rămâne complet singur. Nu are prieteni, nu are rude, nu a fost niciodată îndrăgostit şi recunoaşte că nici instinctul sexual nu l-a avut vreodată. În rest, personajul nostru se plimbă, fără să călătorească. Credința lui este că nu trebuie să te duci nicăieri, întrucât orice loc şi senzaţiile pe care el ţi le poate oferi se pot atinge prin intermediul visului. Poţi să privești un peisaj marin, ilustrat de o carte poştală, apoi să închizi ochii, să recreezi peisajul şi să inventezi simțirile posibile: aerul cald, briza, zgomotele de pe plajă, picioarele atinse de valurile răcoroase etc. Astfel, călătoreşti unde vrei, fără să faci un alt efort decât unul singur, cel mai plăcut, al visului.

Cartea neliniștirii este apoi un jurnal al stărilor de spirit, al senzaţiilor diverse prin care poate trece un om. Ar fi exagerat să le numim sentimente, să depășim pragul emoţiilor, tulburărilor imediate ale sufletului, provocate de un lucru ori vreo situație. Aţi ascultat vreodată primăvara, dintr-un birou întunecat, cântecul unei mierle poposite pe creanga copacului ce se înalță în fața ferestrei deschise? Mierla aceea care vrăjește, dar din glasul căreia se lasă grea în sufletul tău melancolia este Soares. El este pasărea care cântă pentru noi în peste 600 de pagini (în ediţia românească). Iar cântecul ei urmează supus inflexiunile stărilor ei.

În lumea lui Soares nu de fapte ne atingem, nu de acţiuni ne lovim, nu de evenimente ne simțim antrenați, ci de senzaţii scoase din realitate, însă de-acum cu o viață independentă, și, mai ales, de fluxul continuu al gândurilor cuiva deprins să mediteze, să rotească visul ca pe un glob pământesc şi să-i numere statele și nuanţele. Îmi veţi spune oare că este o atitudine lesne de înțeles acest refugiu în vis al celui care nu are cu ce să-şi umple singurătatea? Poate fi astfel. Dar mai e ceva, mai greu de observat la prima vedere şi cu un ochi „profanat” de importanța cotidianului: imaginea unei existențe mai cu sens decât cea a oricărui om de acţiune. Soares însuși mărturisește că visătorul este mai degrabă om de acţiune decât cel numit îndeobşte astfel. Căci e un efort mai mare să pornești din realitate, dar să construieşti singur, în minte, o altă realitate, decât să te frăsuiești într-o lume de-a gata, făcută de alţii, de-a lungul secolelor. Cum ai putea distinge între zeci de apusuri, cum le-ai putea memora şi le-ai putea reconstrui dacă nu le-ai privit îndeajuns, dacă nu le-ai perceput toate detaliile şi nu le-ai comparat la nesfârșit? Nu vei şti nici culorile specifice unui cer de iarnă, cum ele se distanțează de culorile cerului verii, dacă nu ai stat destul cu privirea ridicată. Pe scurt, Soares crede că nimic altceva nu are sens (ori nu are mai mult sens) în afara vieții spirituale în chip de vis, că omul şi frământările lui sunt de prisos şi întrețin adevărata iluzie a existenței pământești.

Lucrurile stau astfel: avem un om care trăieşte printre alţii ca un personaj neînsemnat, dar care în intimitate capătă dimensiunile unui zeu. În camera lui, în liniştea ei, Soares elaborează un sens. Iar sensul devine curând a visa şi a-şi descrie în cuvinte viaţa spirituală ca vis. Nu este un inadaptat. El comunică normal şi are un statut social oarecare. Nu are ambiţii, cum nu are iluzii. Trece drept un personaj neimportant, însă personajul nu ripostează pentru că îşi cunoaşte diferenţa. Soares nu este asemenea celorlalți, pentru că este mult mai mult în rest, acasă, în singurătate. Deși acest lucru îl ştim numai noi, cititorii.

Cartea neliniştirii este o Biblie, şi oare despre Biblie se poate spune că este jurnalul trist al lui Dumnezeu? Amândouă cărțile sunt, ori pot fi, fundament pentru o religie. Și nu comit vreo blasfemie, căci, nu uitați!, despre Pessoa este vorba, iar în mintea lui Pessoa a fost posibil orice. Și Soares nu e singurul lui heteronim care îşi ia rolul de Dumnezeu în serios. În plus, felul în care o face este departe de a-și arăta colții de diavol. Cititorii lui Pessoa poate înțeleg mai bine ce vreau să spun. E în el o grandioasă profunzime care-l justifică să simtă toate realităţile deodată şi să le înțeleagă pe toate. Pessoa=Natura=Dumnezeu.

Bernando Soares este numai Dumnezeul visului, zeul unei religii noi, unei filosofii noi. Compusă de el, în meditațiile personale. Biblia lui se numeşte Cartea neliniştirii. Visul, iată!, este totul pentru un om fără oameni şi fără sentimente. Soares are curajul să contrabalanseze, în fiecare seară, sărăcia și uscăciunea realității urbane, funcţionărești cu visul înflorit. Căci infinitul, în propriile cuvinte, se poate visa şi de la etajul patru al unui bloc. Aşa cum îşi poate închipui un ajutor de contabil infinitul. Soares este așadar zeul care se salvează visând de la a duce o viaţă stupidă, monotonă şi pustie ca o gară de provincie. Dar este oare posibilă aşa o viaţă, este cartea aceasta prevestirea unei religii, o cale de urmat, se vor întreba toţi ajutorii de contabil din lume. Poate că da… Se poate visa oricând şi de oriunde, din orice viaţă, în orice situație, cu o singură condiție, să nu ne credem toți Pessoa.

1 Fernando Pessoa, traducere din portugheză de Dinu Flămând, Editura Humanitas Fiction, București, 2010

 


VR1-2-2018

 

La Beauté est dans la Rue!


Peste câteva luni, se împlinesc 50 de ani de la revoltele studențești din Mai 1968, din Franța. Un număr din L’Express, de la începutul lunii ianuarie, este dedicat acestor manifestații, care, știm cu toții, ce rol au avut în istorie. 

Mi-au atras atenția în mod deosebit câteva sloganuri de atunci, unele dintre ele atât de potrivite și nouă, acum, celor nemulțumiți de afundarea țării în mocirlă, tot mai adânc.

La beauté est dans la rue!

descărcare

Les murs ont des oreilles. Vos oreilles ont des murs!

Ce n’est qu’un début, continuons le combat!

Fermons la télé, ouvrons les yeux!

Il est interdit d’interdire!

Retour à la normale!

L’Imagination au Pouvoir!

foto-blog-imagination-au-pouvoir-ammodo

Cours, camarade, le vieux monde este derrière toi!

Soyez réalistes, demandez l’impossible!

Soyez réalistes demandez l'impossible

On ne peut plus dormir tranquille lorsqu’on a une fois ouvert les yeux!

Faites l’amour, pas la guerre!

 

Îi mulțumesc domnului Mihai Dinu Gheorghiu pentru revista care mi-a prilejuit lectura!

 

 

Kundera ne recomandă…


Printre multele motive pentru care îl iubesc pe scriitorul Milan Kundera se află și impresionanta lui cultură muzicală. Și dacă pe Beethoven l-am ascultat mereu și cu asupra de măsură, dacă adesea m-am oprit la muzica lui Bach ori Stravinsky, despre cehul Leos Janacek nu știam nimic.

În cele trei zile pe care i le-am dedicat aproape în exclusivitate, și nu sunt deloc sigură că vor fi numai trei, Janacek a urcat foarte sus, aproape de vârful ierarhiei mele „compozitori de muzică clasică”.

Iar între bucățile ascultate, obsesia a devenit Piano Sonata, mai ales în prima parte, care e chiar ca o Presimțire rea, urmată, cum te aștepți, de o Moarte:

 

De neratat este și Sinfonietta:

 

Și cum spune chiar Kundera, o compoziție care nu seamănă cu celelalte, care, mai mult, pare o orgie, nu o messa, este Messa Glagolitica:

 

Audiție plăcută!

Întoarcerea la o dragoste veche, în „Zona Literară”


Dragostea mea veche, pe care am exploatat-o parțial în lucrarea mea de doctorat, cea care ulterior avea să devină cartea „Intimitatea spiritului” (Editura Eikon, București, 2015), este confesiunea, literatura autobiografică. Despre câteva situații de limită ale confesiunii (fragmente dintr-o carte în lucru, cel puțin așa nădăjduiesc) am scris în numărul noiembrie-decembrie al revistei „Zona literară”, publicație cu o grafică impresionantă, coordonată excelent de poetul Paul Gorban. Mă găsiți la pagina 11, dar sunt convinsă că veți descoperi și alte articole interesante:

https://www.scribd.com/document/367943727/Revista-Zona-Literara-Nr-11-12-Noiembrie-Decembrie-2017-Net

Untitled

Aleksandr Soljenițîn, 99


Din cei 99 de ani, pe care îi împlinește azi Aleksandr Soljenițîn (un om care nu va muri niciodată și care atunci, în 2008, și-a asigurat numai nemurirea), unul a fost și al meu, căci cam atât mi-a luat să-l citesc. Și chiar dacă, emoțional, 2015 a fost un an de frică teribilă, de bătăi repetate în ușa incredibilului, de negare a răului care a fost, care nu poate fi negat, de împărțire a coltucului uscat de pâine cu blândul Ivan Denisovici, am înțeles că să-ți păstrezi umanitatea, când Istoria te convinge că nu mai e loc de ea, este ceva unic și neprețuit. Și am învățat că anii petrecuți în lagăr au făcut din Soljenițîn un mare scriitor și un cunoscător în profunzime al naturii și condiției umane.
Soljenițîn face acum parte din biografia sufletului meu, așa cum fac cei mai apropiați oameni. Și cred că nici o viață n-ar trebui să treacă fără lectura lui Soljenițîn! Așa cum nu trebuie să treacă fără lectura Bibliei!
Soljenițîn îmbrățișând umanitatea

Soljenițîn îmbrățișând umanitatea

 
„Mi-a fost dat ca, din anii petrecuţi în închisoare, să duc cu mine, pe spatele meu bătut, care aproape s-a frânt sub povară, această experienţă esenţială: cum devine fiinţa umană rea şi cum devine bună. În tinereţe, intoxicat de succese, mă simţeam infailibil şi, din această cauză, eram crud‚ îmbătat de putere, am fost un ucigaş şi un tiran. În cele mai rele momente ale mele, eram convins că fac bine şi mă acopeream complet cu argumente sistematice. Şi numai când m-am întins pe paiele mucezite din închisoare, am simţit înlăuntrul meu primele semne ale binelui.”
aleksandr_solzhenitsyn_gulag_mugshot_1953

Aleksandr Soljenițîn în lagăr

„Treptat mi s-a descoperit că linia care desparte binele de rău nu trece printre state, nici printre clase sociale, nici printre partide politice, ci direct prin inima fiecarui om – şi apoi prin toate inimile omeneşti… Şi chiar şi înlăuntrul inimilor copleşite de rău, se păstrează un mic cap de pod al binelui. Şi chiar şi în cea mai bună dintre toate inimile, rămâne nedezrădăcinat… un colţişor de rău.”
arhipelagul-gulag-3-volume_1_fullsize

Biblia Gulagului, în trei volume

„Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii inadecvate. O persoană rău educată se poartă cu o nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere modestiei.”
o-zi-din-viata-lui-ivan-denisovici

o carte ca o primă zi de primăvară în înghețata Siberie

„Gulagul, care a căzut ca un trăsnet peste soarta mea, mi-a zdruncinat din rădăcini perspectivele şi credinţele, iar reculul anilor petrecuţi în lagăr mă urmăreşte şi astăzi. Gulagul mi-a dat o perspectivă clară asupra a tot ceea ce însemnă bolşevism, asupra a ceea ce era în realitate comunismul sovietic. Această perspectivă mi-a permis, în cele din urmă, să desluşesc la un nivel foarte profund condiţia umană.”
blogmedia-1400264479-2017

romanul unei alte experiențe personale

un om deplin între neisprăviți


un articol despre cartea lui Gr. T. Popa, „Pericolul neisprăviților”, în „Viața medicală”, nr. 49, din 8 decembrie 2017.

 

articol-gr-t-popa.jpg